ESO Rangovo aktas

-43% Nuolaida

Original price was: €145.20.Current price is: €83.49.

Kategorija: Žymos: ,

Aprašymas

Rangovo aktas yra būtinas dėl:

  • Naujo įvado įrengimas (Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas)
  • Esamo įvado patikrinimas (Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas, kai elektros įrenginių leistinoji naudoti galia didinama ar mažinama be rekonstravimo darbų)

Norinti gauti rangovo raktą reikia kreiptis į tam tikrą kvalifikaciją turinčius asmenis. Specialistas ar atestuota įmonė turi turėti atitinkamus atestatus pagal ESO standartus (VERT išduotas licencijas/atestatus).

Rangovo aktas suteikia oficialų patvirtinimą, kad Jūsų objekto elektros tinklas bus pilnai paruoštas ir visiškai tvarkingas bei gali būti pajungiamas prie ESO tinklo.

Kodėl ESO reikalauja Rangovo akto, patvirtinančio apie įrengto vidaus tinklo kokybę?

Atestuotas elektrikas /ar atestuota įmonė patikrina įrengtų elektros įrenginių techninę būklę ir vidaus elektros instaliaciją Jūsų objekte. Tai atlikus pateikia Rangovo aktą ESO, patvirtindamas, kad įrengtų elektros įrenginių techninė būklė atitinka reikalavimus, numatytus Elektros energijos gamintojų  ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 161 punkte:

  1. 161. Vartotojai, kurių elektros įrenginių įtampa yra mažesnė kaip 1000 V savo lėšomis atlieka jam priklausančio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kitus elektros įrenginių montavimo (rekonstravimo) darbus iki nuosavybės su operatoriaus elektros tinklais ribos, parengia šiems darbams atlikti būtinus techninius dokumentus ir gauna teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto rangovo Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (Aprašo 1 priedas), patvirtinantį vartotojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų, įskaitant ir bendrąja nuosavybės teise valdomų, įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, ir jį  pateikia skirstomųjų tinklų operatoriui.

Daugiau skaitykite Apraše

Pateikus ESO rangovo aktą, per kiek laiko bus patikrinti dokumentai?

Po pateikto dokumento, jį patikriname per 5 d. d. nuo jo pateikimo dienos (esant itin dideliam dokumentų kiekiui + 2 d. d.)

Kaip žinoti ar pateiktas dokumentas gautas, ar netrūksta papildomų dokumentų?

Ar dokumentas buvo gautas, nuo šiol galima patikrinti Rangovų dokumentų pateikimas | ESO -> „Tikrinti būseną“. Taip pat, pateikus dokumentą išsiunčiami pranešimai Klientui ir Rangovui (jei nurodo tinkamus el. paštus). Apie papildomus dokumentus, jei tokių prireiks – būsite informuotas atskiru pranešimu su atmetimo priežastimi, patikslinančia, kokių dokumentų trūksta.

Pasirinkus ,,Naujas įvado įrengimas“ ir jeigu objekto galia yra virš 30 kW, reikalinga papildomai prie Rangovo akto pateikti:

  1. Objekto elektros įrenginių įrengimo projektą/ schemą; 
  2. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planą su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa (jeigu trasa nebuvo klojama, prašome pažymėti (parašyti) ant žemės sklypo kadastrinio matavimo plano, kad naujas kabelis nebuvo tiestas) arba požeminių elektros inžinerinių tinklų išpildomąsias nuotraukas (jeigu sklypas valdomas bendrosios nuosavybės teise ir (ar) elektros kabelis paklotas už nuosavybės teise priklausančio sklypo ribos); 
  3. Elektros grandinių varžų matavimo protokolą;

Pasirinkus ,,Esamo įvado patikrinimas“ ir jeigu objekto galia yra virš 30 kW, reikalinga papildomai prie Rangovo akto pateikti:

  1. Objekto elektros įrenginių įrengimo projektą/ schemą; 
  2. Elektros grandinių varžų matavimo protokolą;

 

ESO Rangovo aktas

Original price was: €145.20.Current price is: €83.49.