ESO līgumslēdzēja akts

-43% Off

83.49

Description

Būvuzņēmēja likums ir nepieciešams, jo:

  • Jaunas ieplūdes sistēmas uzstādīšana (Elektroinstalācijas tehniskās pārbaudes ziņojums)
  • Esošā ievada pārbaude (elektroietaises tehniskās pārbaudes sertifikāts, ja elektroietaises pieļaujamā jauda tiek palielināta vai samazināta bez rekonstrukcijas darbiem).

ESO līgumslēdzēja akts

83.49