Mēs aktivizējam uzlādi pēc Nordpool cenas!

Kāds biežs klients mums jautā, kā mēs varam ieviest vienkāršu, bet gudru risinājumu, lai uzlādētu elektromobili tikai ar lētāko elektroenerģijas tarifu, izmantojot Nordpool elektroenerģijas biržas cenas.

Atbilde ir ļoti vienkārša. Šo risinājumu var izmantot ne tikai elektromobiļu uzlādei, bet arī ūdens sildīšanai vai citām vajadzībām.

Darbības princips ir pavisam vienkāršs. Viedais relejs kontrolē kontaktu, ieslēdz/izslēdz saskaņā ar skriptu, un tam ir jākontrolē CP kontakts uzlādes stacijā.

Skripts

let CONFIG = {
 api_endpoint: "https://dashboard.elering.ee/api/nps/price/lt/current",
 switchId: 0,       // Jūsų rėlės ID. Jeigu vieno kontakto, bus 0. Jeigu kelių, pagal numerį
 price_limit: 200,    // EUR/MWh. Svarbu, kaina be PVM.
 update_time: 60000,   // 1 minutė. Kas kiek laiko tikrinsime kainas ?
 reverse_switching: false // Įjungia rėlę, jeigu atitinka Jūsų kainą, jeigu ne, išjungia.
};

let current_price = null;
let last_hour = null;
let last_price = null;
let state = null;

function getCurrentPrice() {
 Shelly.call(
  "http.get",
  {
   url: CONFIG.api_endpoint,
  },
  function (response, error_code, error_message) {
   if (error_code !== 0) {
    print(error_message);
    return;
   }
   current_price = JSON.parse(response.body).data[0]["price"];
   print("Updated current price!");
  }
 );
}

function changeSwitchState(state) {
 let state = state;

 if(state === false) {
  print("Switching off!");
 } else if(state === true) {
  print("Switching on!");
 } else {
  print("Unknown state");
 }

 Shelly.call(
  "Switch.Set",
  {
   id: CONFIG.switchId,
   on: state,
  },
  function (response, error_code, error_message) {
   if (error_code !== 0) {
    print(error_message);
    return;
   }
  }
 );
}

Timer.set(CONFIG.update_time, true, function (userdata) {
 Shelly.call("Sys.GetStatus", {}, function (resp, error_code, error_message) {
  if (error_code !== 0) {
   print(error_message);
   return;
  } else {
   let hour = resp.time[0] + resp.time[1];
   //atnaujiname kainas
   if (last_hour !== hour) {
    print("update hour");
    last_hour = hour;
    getCurrentPrice();
   }

   //Tinkriname ar nustatyta kaina
   if (current_price !== null) {

    //Standartinis ijungimas. Išjungiame, jeigu virisijame limita
    if(CONFIG.reverse_switching === false) {
     if (current_price >= CONFIG.price_limit) {
      //isjungiame, jeigu virs limito
      changeSwitchState(false);
     } else {
      //ijungiame, jeigu tenkina salygas limito
      changeSwitchState(true);
     }
    }

    //reversinis variantas.
    if(CONFIG.reverse_switching === true) {
     if (current_price >= CONFIG.price_limit) {
      //ijungiame, jeigu netenkina limito salygos
      changeSwitchState(true);
     } else {
      //isjungiame, jeigu tenkina limito salygas
      changeSwitchState(false);
     }
    }

   } else {
    print("Current price is null. Waiting for price update!");
   }
   

   print(current_price);
  }
 });
});

Jums būs nepieciešams inteliģentais relejs, mēs iesakām izmantot Shelly inteliģento releju. Pēc tieša savienojuma ar releju sadaļā Skripti kopējiet pašu skriptu un neaizmirstiet to palaist pēc saglabāšanas.