Elektrisõidukite laadimisjaamade toetamine

arama elektrisõidukite laadimisjaamade jaoks on suunatud nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Konkursikutse juriidilistele isikutele avaldatakse oktoobris. Lisateave siin. Selle projekti rakendusperiood on 44 kuud (kuni 31. märtsini 2026).

Elektrisõidukite laadimispunktide rahastamise intensiivsus

Projektide sihtrühmad ja elektrisõidukite laadimisjaamade rahastamise intensiivsus (püsitasu kohta):

 • Üksikisikud, kes soovivad paigaldada EV laadimispunkte (3,7-11 kW) oma kinnistutele (üksikud majad/hoovid).

Rahastamise intensiivsus – 40 protsenti

 • Füüsilised isikud, kes soovivad paigaldada EV laadimispunkte (3,7-11 kW) enda omandis olevale kinnisasjale mitme peremajas või mitme peremajas asuvale krundile.

Rahastamise intensiivsus – 60 protsenti

 • Juriidilised isikud – mitme korteriga hoones asuvate ühiskasutuses olevate kinnistute haldajad, kes soovivad seaduslikul alusel paigaldada mitme korteriga hoone elanikele kuuluvatele kinnistutele EV laadimispunkte (7-22 kW) mitme korteriga hoone elanike tarbeks.

Rahastamise intensiivsus – 80 protsenti

 • Avalik- või eraõiguslikud juriidilised isikud, kes soovivad paigaldada oma töötajatele EV laadimispunkte (7-22 kW).

Rahastamise intensiivsus – 30 protsenti

Füüsiliste isikute abikõlblikkuse nõuded:

 • Uus (kasutamata) vahelduvvoolu laadimisjaam ühe laadimispordiga.
 • Vähemalt 3,7 kW ja mitte üle 11 kW.
 • Vajalik on dünaamiline toitehaldus (DLM).
 • Maapealse juurdepääsujaama löögikindlusklass peab olema vähemalt IK-08.
 • Välitingimustes kasutatav juurdepääsujaam peab olema vähemalt IK-08 löögikindlusega ning vähemalt IP-54 tolmu- ja niiskuskindlusega.
 • Siseruumides asuva juurdepääsujaama tolmu- ja niiskuskindlus peab olema vähemalt IP-44.
 • Elektripaigaldustöid peab tegema isik, kellel on Riigi Energiaregulatsiooniameti väljastatud elektripaigaldustunnistus.
 • Bussipeatus peab olema paigaldatud maksimaalselt 6 kuu jooksul. alates rahastamisotsuse kuupäevast (pikendamine võimalik).

Vajalikud dokumendid:

 • Arve bussipeatuse ostmiseks.
 • Arve bussipeatuse paigaldamise kohta.
 • Heakskiidetud töövõtja deklaratsioon elektrisõidukite laadimisjaama paigaldamise kohta.
 • Väljavõte Riigi Ettevõtlusregistri Keskuse Kinnisvararegistrist.

Võtke meiega ühendust! +370 663 55556 või [email protected].